Μοριακή διαγνωστική

Χαρακτηρισμός παθογόνων μικροοργανισμών με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές

Υπηρεσίες μοριακής διαγνωστικής

Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών

Στο εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής (BioDetect), παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ευρύτερο τομέα της Μοριακής Διαγνωστικής, χρησιμοποιώντας επιστημονικά καταξιωμένες τεχνικές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. Ακολουθούμε διεθνή πρότυπα και επιστημονικές μεθόδους σε μικροβιολογικό, βιοχημικό και μοριακό επίπεδο για την ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων και δειγμάτων του αγροδιατροφικού τομέα.

Το εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής είναι θεσμοθετημένο (ΦΕΚ 3603/29.08.2020) και εδρεύει στο τμήμα Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρίες στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και αγροδιατροφής τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Το επίπεδο καθώς και το κόστος των υπηρεσιών μας διέπονται πάντα από την αρχή της αμοιβαίας ωφέλειας.

Σκοπός μας είναι να παραδίδουμε ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα σε κάθε τύπο ανάλυσης, βοηθώντας τον οργανισμό σας να αποκτά βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων, να σας προσφέρουμε λύσεις προστατεύοντας την επένδυση σας και μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα της.

Υπηρεσίες

Μικροβιολογία τροφίμων

Προσφέρουμε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων και συστατικών τους. Ανιχνεύοντας δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς, μπορούμε να υπολογίσουμε την μικροβιολογική διάρκεια ζωής των προϊόντων. Μπορούμε να ελέγξουμε την αντιμικροβιακή δράση ουσιών που περιλαμβάνονται σε συσκευασίες τροφίμων.

Αναγνώριση παθογόνων μικροοργανισμών ψαριών και μοριακή διαγνωστική

Προσφέρουμε υπηρεσίες αναγνώρισης και χαρακτηρισμού παθογόνων ιών και βακτηρίων σε δείγματα ψαριών, χρησιμοποιώντας μοριακές τεχνικές και μικροβιολογικές τεχνικές καλλιέργειας. Πραγματοποιούμε λεπτομερείς γονιδιωματικές και μέτα-γονιδιωματικές αναλύσεις με τη χρήση τεχνολογιών αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing).

Μικροβιολογική ανάλυση νερού

Πραγματοποιούμε αναλύσεις δειγμάτων νερού για τον εντοπισμό παθογόνων μικροοργανισμών, με τη χρήση κλασσικών μικροβιολογικών τεχνικών και -ομικών τεχνολογιών.

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες

Σχετικά με εμάς

Ο Γιώργος Τσιάμης είναι Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής, το οποίο ασχολείται ερευνητικά με τα πεδία της Μικροβιολογίας Συστημάτων, της Μοριακής Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας. Στο επίκεντρο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του βρίσκεται η ανάλυση της μικροβιακής ποικιλότητας σε πολύπλοκα περιβαλλοντικά συστήματα (π.χ. ψάρια, έντομα, μικροβιακές κοινότητες οργάνων/ιστών) με την χρήση σύγχρονων -ομικών τεχνολογιών, καθώς και η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών για διαγνωστικούς σκοπούς.

Η Παναγιώτα Σταθοπούλου έλαβε το πρώτο πτυχίο της από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, και ολοκλήρωσε το Διδακτορικό της στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται (α) η μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε ποικίλα περιβάλλοντα με τη χρήση -ομικών τεχνολογιών (β) η αναζήτηση για νέα μικροβιακά ενζυμικά συστήματα από ακραία περιβάλλοντα (γ) υδρολυτικά ένζυμα (παραγωγή, απομόνωση, βιοχημικός χαρακτηρισμός και βιοτεχνολογικές εφαρμογές).

Ο Ηλίας Ασημάκης σπούδασε Βιολογία στο ΕΚΠΑ, από όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην βιοπληροφορική. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Μικροβιολογία Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ασχολείται με τη μελέτη  ενδοσυμβιωτικών μικροοργανισμών, ιδιαίτερα με την ανάλυση της δομής των κοινοτήτων τους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξυ των μελών τους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τα πεδία της Μικροβιολογίας Συστημάτων, της Μοριακής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής.

O Αναστάσιος Παρασκευάς έχει οικονομικές σπουδές και εξειδίκευση στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου. Έχει μακροχρόνια υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε πολυεθνικό, κυρίως, περιβάλλον στον χώρο διοίκησης και οργάνωσης ομάδων έργου καθώς και πολυετή προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων. Είναι το πιο πρόσφατο μέλος της ομάδας του Biodetect®  και συνεισφέρει από την θέση του υπεύθυνου πωλήσεων και ανάπτυξης.

Τοποθεσία

Επικοινωνία

BioDetect - Μοριακή διαγνωστική

Διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη 2

Πόλη/Νομός: Αγρίνιο, 30131, Αιτωλοακαρνανία

Χώρα: Ελλάδα

Τηλέφωνο: +302641074103

Κινητά Τηλέφωνα: +306976685012, +306977479169

E-mail: biodetect@upatras.gr